บริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งบริษัทในเครือสาขาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสและคอยให้การสนับสนุนผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เรามีการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความพร้อมความเหมาะสม ก่อนเรียนเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด งานสัมนาจะถูกจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครรุ่นต่อรุ่น ซึ่งจะมีการอธิบายเนื้อหาโครงการครอบคลุมตั้งแต่การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การคมนาคม และรายรับรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ไปจนถึงจบโครงการ

เรามีการติดต่อประสานงานและรวบรวมสถาบันการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติไว้รองรับหลายแห่งด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบ พร้อมให้คำปรึกษาในการพิจารณาเลือกสถาบันที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการที่สุด ซึ่งลักษณะเด่นของสถานศึกษาแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป

"เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถนำพาผู้เข้าร่วมโครงการผ่านประสบการณ์ดีๆและเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจ"

เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

คุณ เคียวสุเกะ วาตานาเบ้
ประธานบริษัท
บริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด

ส่งเสริมและสนับสนุน

ดูแลอย่างครบวงจร

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  ประสานงานการศึกษาต่ออย่างราบรื่น

  เจ้าหน้าที่ประสานงานชาวไทยและชาวญี่ปุ่นคอยให้ความดูแล

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  แนะนำสถานศึกษาในญี่ปุ่น

  อำนวยวามสะดวกด้วยเว็บไซต์ศูนย์รวมสถานศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  จัดหาที่พักอาศัย

  เดินทางสะดวกสบาย โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการหอพักในย่านใกล้โรงเรียน

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  จัดหางาน Part-time

  อำนวยความสะดวกตั้งแต่การหางาน สัมภาษณ์ ระหว่างทำงาน จนจบโครงการ

ประสานงานการศึกษาต่ออย่างราบรื่น

เรามีสำนักงานบริการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวไทยและชาวญี่ปุ่นคอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

แนะนำสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

เราอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและตรงตามความมุ่งหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การอบรมมรรยาท เป็นต้น ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิในการขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของบริษัท


นอกเหนือจากนี้ บริษัทของเรายังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ศูนย์รวมที่รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

จัดหาที่พักอาศัย

เดินทางสะดวกสบาย โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการหอพักในย่านใกล้สถาศึกษาและสถานที่ปฏิบัติงาน Part-Time

 • ภายนอก

 • ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน

 • ห้องรับประทานอาหารส่วนรวม

 • พื้นที่ซักล้างส่วนรวม

งาน Part-time สำหรับผู้ที่สนใจ

ในปัจจุบันการจัดจ้างงาน Part-time สำหรับชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่น เป็นการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมความเหมาะสมด้านภาษา เพื่อปฏิบัติงาน Part-time ในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น ซึ่งรองรับโดยบริการแนะนำผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาแก่องค์กรจากทั่วประเทศญี่ปุ่นของเรา


ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนจะได้รับโอกาสร่วมปฏิบัติงาน Part-time กับทางบริษัทของเราโดยตรงโดยขึ้นอยู่กับผลการคัดเลือกและการประเมินทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  มารยาทในการสัมภาษณ์งาน

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  วิธีการเขียน Resume
  แบบญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  วิธีการเขียนประวัติการทำงาน
  แบบญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

  การรักษาภาพลักษณ์แบบญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด (NET OPTION Co., Ltd.)
สำนักงานใหญ่
1-11-15 Takamatsu, Toshima-ku, Tokyo 171-0042 Japan
Morita Building Nishiikebukuro, Room 401
หมายเลขโทรศัพท์ (+81) 03-5917-0480
หมายเลข Fax (+81) 03-5917-0481
สำนักงานสาขาฟุกุโอกะ
1-12-9 Watanabe-dori, Fukuoka-shi, Chuo-ku
Fukuoka 810-0004 Japan
Fujii Building, Room 405
หมายเลขโทรศัพท์ (+81) 092-739-3611
หมายเลข Fax (+81) 092-739-3612
ผู้แทนบริษัท
คุณ สึเนฮารุ วาตานาเบ้
คุณ เคียวสุเกะ วาตานาเบ้ (ขื่อในการดำเนินธุรกิจ)
จดทะเบียน
มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน
10,000,000เยน
ปิดงบการเงิน
เดือนสิงหาคมของทุกปี
จำนวนพนักงาน
18 คน (รวมพนักงานไม่ประจำ)
ข้อมูลของเดือนสิงหาคม 2557
เวลาทำการ
10.00น. ถึง 19.00น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)
หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
บัญชีธนาคาร
ธนาคารมิตซูบิชิโตเกียว UFJ
ธนาคารไซตะมะริโซนะ
ธนาคารซะวะนาคะชิงกิน
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัทกฎหมายมินาโตะโซโก
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทบัญชีโอคุโบะ

ข้อมูลบริษัทในเครือสำนักงานประเทศไทย

ชื่อบริษัท
บริษัท ทีม แพ็คส์ เอเชีย จำกัด (Team Packs Asia Co, Ltd.)
จดทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2556
ผู้แทนบริษัท
คุณ สึเนฮารุ วาตานาเบ้
จำนวนพนักงาน
10 คน
ที่อยู่
567 โรงแรม B.U. Place ห้อง B-04
ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์
02-641-7562
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08.00น. ถึง 17.00น.
หยุดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

กรุณากรอกรายการที่มีสัญลักษณ์สำคัญกำกับให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุลสำคัญ
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
Emailสำคัญ
รายละเอียดการติดต่อสำคัญ
ไฟล์แนบ
ชิ้นที่1
ชิ้นที่2
ชิ้นที่3
ชิ้นที่4
ชิ้นที่5