ประกาศเพิ่มรายชื่อสถานศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ 1

ข่าวสารสืบเนื่อง

1. สถานศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ 1 "สถาบันสอนภาษาซามุ"

ทางโครงการขอประกาศเพิ่มรายชื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ รุ่นที่ 1 จากสถานศึกษา 1 แห่ง เป็นทั้งหมด 6 แห่งด้วยกัน เพื่อให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการมีตัวเลือกสถานศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงค่าเล่าเรียนและสถานที่ตั้ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกควรตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยคลิกที่รายการสถานศึกษาด้านล่างนี้เพื่อไปยังเว็บไซต์หลักหรือดาวน์โหลดเอกสารแนะนำสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบชื่อบัญชีและรหัสผ่านได้จาก Email ของทางโครงการเพื่อใช้ระบุสิทธิในการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบนค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้รับ Email กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-641-7562

2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เกิดความไม่สะดวกประการใดต่อข้อมูลสถาบันการศึกษาของโครงการที่ระบุไว้ด้านบน
ท่านสามารถแจ้งความจำนงเข้ามาที่บริษัทเพื่อปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่แจ้งความจำนงต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นสูง เช่น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนวิชาชีพ
ทางโครงการจะไม่ยื่นสมัครแก่สถาบันสอนภาษาซามุ