ประกาศยุติการรับสมัครผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1

ข่าวสารสืบเนื่อง

1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 1 โดยบริษัท เน็ตออฟชั่น จำกัด

จากการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทางโครงการขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใคร่ขอแสดงความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกและสละเวลาอันมีค่าของท่านเดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สำนักงานค่ะ
ซึ่งทางโครงการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก โดยทางบริษัทมีความมุ่งหมายที่จะจัดทำโครงการในรุ่นต่อๆไปและมุ่งพัฒนาโครงการอย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจยิ่งๆขึ้นไป

เรียนผู้ที่สนใจและผู้สมัครทุกท่าน ทั้งผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์จากโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้สมัครที่อยู่ในขั้นตอนรอเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการที่ได้นัดหมายไว้ ทางโครงการฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า "ทางโครงการขอประกาศยุติการรับสมัครผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1" (ประเภทบุคคลธรรมดา) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 (ประเภทที่ 2 นักเรียน นักศึกษา) โดยประกาศลงบนหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการหรือตามเว็บไซต์กระดานข่าวอื่นๆที่โครงการนำข่าวสารไปเผยแพร่ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมการคัดเลือกก่อนวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ทางโครงการได้นำรายชื่อของท่านเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการกำลังเร่งติดต่อกลับผู้สมัครทุกท่านค่ะ

2. ผู้สมัครที่ยื่นความนำจงขอเข้าร่วมการคัดเลือกล่าช้ากว่าระยะเวลาที่เปิดรับ
ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาและไม่มีการติดต่อกลับใดใด

3. ผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์จากโครงการเรียบร้อยแล้ว
หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสัมภาษณ์ กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ
โดยผลการคัดเลือกอาจจะสรุปผลล่าช้าและใช้เวลานาน